PODMIOT

Michał Wątróbski prowadzący działalność pod nazwą Michał Wątróbski GABINET LARYNGOLOGICZNY pod
adresem Sonaty 6/1120, 02-744 Warszawa o numerze NIP 7491060020 REGON 531005319
Adres email lub numer telefonu do kontaktu agnieszkamg1@poczta.onet.pl

 1. Zakres przetwarzanych danych (musi być adekwatny do celu przetwarzania).
  “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
  wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
 2. Cel i czas przetwarzania danych.
  Cel „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa
  konta, realizowania zakupów, udostępnienie rezerwacji, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
  informacji marketingowych (w tym newslettera).”
  Czas “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi
  przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez
  Państwa zgody.
 3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od
  Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
  Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych
  pod adresem: agnieszkamg1@poczta.onet.pl.
 5. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła
  – wyraźna informacja na ten temat.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności: mBank SA., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,
  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524
 6. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
  osobowych Klienta.
 7. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zgodnie z punktem 1 przetwarzane są dane użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Fitssey.
  Polityka Cookies jest dostarczana przez Fitssey i nie musi być zawarta w Polityce Prywatności.